Jak budować i jak dbać o ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Nie ma jednej ścieżki.
Nie ma nawet właściwej ścieżki.
Jest tylko Twoja ścieżka.

Pomoc Psychologiczna
Jak pracuję?

 • Terapia behawioralna
 • Psychologia kryzysu
 • Psychologia społeczna
 • Terapia długoterminowa
 • Terapia krótkoterminowa
 • Hipnoterapia
 • Mediacje
Jak budować i jak dbać o ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ

Przy jakich problemach mogę pomóc?

Przy jakich problemach mogę pomóc?
 • Depresja
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia nastroju
 • Stres
 • Kryzys emocjonalny
 • Nerwica
 • Bezsenność
 • Ból emocjonalny
 • Bóle głowy
 • Kryzys zawodowy
 • Lęki i stany lękowe
 • Zaburzenia koncentracji

 

 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Kryzys życiowy
 • Fobia społeczna
 • Choroby autoimmunologiczne

Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.

Albert Einstein

O mnie

Proponuję rodzaj terapii opartej m. in. na najnowszych badaniach nad funkcjonowaniem mózgu, dzięki której osoby cierpiące są w stanie odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

W pomocy psychologicznej wspieram Cię w poszerzaniu samoświadomości, przepracowaniu trudnych emocji oraz wypracowaniu nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami.

Łączę metody z różnych nurtów. Głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami terapii schematów i psychologii głębi. Ale podstawą jest zakotwiczenie w założeniach psychologii pozytywnej.

Ogromną rolę kładę na praktykę, ponieważ wiem, że sama wiedza i zrozumienie nie wystarczą, żeby dokonać zmiany w życiu. Zależy mi, żebyś potrafił samodzielnie wdrażać wyniesioną wiedzę i każdego dnia zmieniał swoje życie.

O mnie

Oferuję wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających trudności w życiu (smutek, lęki, stres, napady paniki, złości), w sytuacjach kryzysowych lub pragnących poprawić jakość swojego życia.

Prowadzę sesje psychologiczne online oraz w gabinecie psychologicznym. Dopasowuję je do Twoich osobistych potrzeb. Proponuję również pracę w grupie podczas warsztatów wyjazdowych.

W swojej praktyce postrzegam Cię w sposób wielowymiarowy – holistyczny – stan umysłu wpływa na nasze zdrowie i odwrotnie. Pomagam zrozumieć skąd pochodzą zaburzenia somatyczne, dolegliwości, które utrudniają nam funkcjonowanie.

W relacji dostrzegam Twoją indywidualność i pomagam Ci odkryć Twój własny potencjał.

Edukacja

 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 • Uniwersytet Wrocławski 
 • Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą – Hipnoza Kliniczna dla Profesjonalistów

O mnie

82

Opinie

 • Rozkodowanie

  Wiele naszych zachowań, niezrozumiałych stanów emocjonalnych bierze się z bardzo głęboko zapisanych traum. Po przodkach dziedziczymy nie tylko kolor oczu, czy kolor włosów, ale także zapis silnych przeżyć emocjonalnych. W każdej rodzinie są ukryte historie, o których się nie mówi. Niektóre z nich są pokłosiem traum, na przykład przeżyć wojennych, a także dramatów, które rozegrały się za zamkniętymi drzwiami, wstydliwych decyzji, tragicznych wyborów.

  Badaniem tych zależności zajmuje się psychogenealogia.

 • Tu i teraz

  W pracy terapeutycznej zwraca się uwagę na to, co zostało przez naszych przodków zatajone, przemilczane, a co wiązało się z silnym przeżyciem emocjonalnym, którego doświadczający go człowiek nie wyraził i nie przepracował. W takiej sytuacji trudne doświadczenie zostało zapisane w ciele.

  Oceniając stan obecny możemy na świadomym poziomie dokonywać zmian, które wpłyną na poprawę naszego funkcjonowania TU i TERAZ.

 • Traumy i lęki

  Nauka dostarcza dziś dowodów na to, że nieświadomie dziedziczymy nie tylko traumy, ale także lęki. Odkrycia epigenetyki potwierdzają, że zmiany w ekspresji genów powstałe na skutek czynników zewnętrznych obejmują nie tylko osobę, u której się dokonały, ale także kolejne pokolenia.

  Wydobycie na światło dzienne sekretów przodków często pozwala na świadome przerwanie tzw. lojalności rodzinnej i powtarzania losu, który do nas nie należy.

 • Wzięcie odpowiedzialności

  Wiedza jest niezbędna, ale żeby zmiana mogła zaistnieć, niezbędne jest zrozumienie, że mamy wpływ wyłącznie na samych siebie. Wzięcie odpowiedzialności jest tym zrozumieniem. Nie możemy zmienić drugiego człowieka, nie możemy zmienić przeszłości… ale możemy zmienić interpretację.

  Możemy zmienić sposób myślenia. I tego można się nauczyć. Jest to proces na każdym poziomie naszego istnienia: ciała, ducha (moje wewnętrzna JA) i umysłu.

Terapia poznawczo-behawioralna

Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod terapeutycznych, głównie dlatego, że koncentruje się na konkretnych stanach emocjonalnych, zachowaniach i sposobie myślenia. Jednym z głównych założeń tego nurtu, którego twórcą był w latach 60-tych Aaron Beck, jest idea, że MYŚLI, EMOCJE i ZACHOWANIA wzajemnie na siebie wpływają i są w stałej zależności. Dlatego praca terapeuytyczna jest procesem na tych 3 poziomach. Metody pracy są wysoce zindywidualizowane.

Psychologia społeczna

Ta dziedzina psychologii zajmuje się wszelkiego rodzaju interakcjami między ludźmi. Nie jesteśmy samotnymi wyspami i nasze problemy są w ciągłej interakcji ze światem zewnętrznym, czyli z drugim człowiekiem. Myśli, emocje i zachowania człowieka w dużym stopniu zależą od sytuacji społecznych: ludzie mogą zmieniać swoje zachowanie, by dostosować się do określonego kontekstu społecznego. Wiedza na temat wpływu społecznego i mechanizmów manipulacji pozwala na świadome podejmowanie decyzji i lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

 » O mnie

Hipnoza terapeutyczna – wg modelu Miltona Ericksona

Hipnoterapia, czyli terapia prowadzona w hipnozie jest bardzo dobrze przebadaną formą pracy terapeutycznej. Szczególnie wysoka skuteczność uzyskiwana jest w problemach natury emocjonalnej i psychosomatycznej oraz w czasie pracy z bólem. Hipnoza ericksonowska ma inną strukturę niż klasyczna hipnoza. Stosowane podczas hipnoterapii metafory czy sugestie tworzą w umyśle obrazy, które są bardzo osobistą drogą do uleczenia. Wszystkie one niosą pozytywny przekaz. Hipnoterapia i model Miltona Ericksona mają wpływać motywująco na pacjenta (buduje motywację wewnętrzną, czyli najbardziej skuteczną siłą napędową człowieka). Jedną z głównych myśli jest to, że każdy człowiek posiada niezbędne zasoby, aby osiągnąć cele, które przed sobą stawia. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za realizację swoich marzeń. W połączeniu z terapią behawioralną pacjent zdobywa niezbędne umiejętności / narzędzia, dzięki którym zaczyna przejmować kontrolę nad swoim życiem. Hipnoterapia ericksonowska pozwala w bardzo bezpiecznych warunkach odkrywać swój potencjał.

 » O mnie

Możesz sam zdecydować o co chodzi w twoim życiu. Zaczynasz sterować swoim życiem, a nie tylko unosić się na powierzchni.